PSYCHOMOTORISCH ONDERZOEK

Bij The Extra Mile geloven we dat een grondige evaluatie essentieel is voor de beste zorg. Ons psychomotorisch onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de motorische en cognitieve vaardigheden van uw kind. Dit omvat zowel fijne als grove motoriek, coördinatie, balans, en perceptueel-motorische integratie. Onze gespecialiseerde therapeut gebruikt wetenschappelijk onderbouwde testen om een gedetailleerd beeld te krijgen van de ontwikkelingsniveaus en eventuele aandachtspunten van uw kind.